Automatické lineární uzavírací stroje

CAPLINE CN - Uzavírací zařízení se stacionární uzavírací hlavou

je základní verzí automatického jednohlavého uzavíracího stroje. Lahve a kanystry jsou zastavovány pod uzavírací hlavou pomocí bočních pásů. Víčka jsou orientována pomocí pásového vynašeče nebo rotačního orientátoru a dopravována pomocí dráhy k zařízení Pick and Place, které podá víčko do uzavírací hlavy. Uzavírací hlava nasadí a utáhne víčko na požadovaný moment. Výkon stroje je 1500 lahví za hodinu.

CAPLINE Dynamic - Uzavírací zařízení s pohyblivou uzavírací hlavou

Obaly (lahve a kanystry) nejsou pod uzavírací hlavou zastavovány, ale uzavírací hlava se pohybuje během uzavírání společně s obalem. Tím je eliminována možnost vystříknutí produktu, což má význam především při vyšších výkonech. Pohyby hlavy v osách x a y jsou realizovány pomocí servomotorů. Utahovací hlava je také poháněna servomotorem. Výkon jednohlavého stroje je až 3000 obalů za hodinu.

Automatické lineární uzavírací stroje
Automatické lineární uzavírací stroje
Automatické lineární uzavírací stroje
Automatické lineární uzavírací stroje
Automatické lineární uzavírací stroje
Automatické lineární uzavírací stroje
Automatické lineární uzavírací stroje
Automatické lineární uzavírací stroje
Automatické lineární uzavírací stroje
Automatické lineární uzavírací stroje
© 2016 - 2022 Albertina