Wydarzenia

2015 Rozpoczęcie działalności własnych biur handlowych w Polsce i w Niemczech

2015 Zakończenie budowy nowej hali w Bzové łącznie z wybudowaniem stanowiska do obróbki wyposażonego w urządzenia CNC

2015 Zakończenie budowy nowej hali w Podolí koło Kunovic (produkcja maszyn dla potrzeb kosmetyki i farmacji)

2016 Albertina otwiera w Hořovicích stanowisko do cięcia strumieniem wody

2017 System jakości ISO 9001 zostaje rozszerzony o ISO 14001

2019 Przejęcie aktywów handlowych i produkcyjnych firmy Uniko w Hradec Kralove

2020 Albertina rozszerza się o nową rozległą halę do instalacji stanowisk i linii zrobotyzowanych

2020 Firmy z grupy Albertina stały się autoryzowanym integratorem robotów Fanuc; w samym tylko roku 2020 dostarczono 30 zrobotyzowanych stanowisk

2016-2020 Grupa Albertina dostarcza kompletne linie rozlewu do oleju i wazeliny dla kluczowych, światowych firm (Total, Shell, BP, Castrol, Fuchs, Rosneft, Valvoline i inne)

2016-2020 Odbywają się dostawy linii rozlewu dla ponadnarodowych firm, na przykład Henkel, Procter and Gamble, Orkla, Fagron, Glencore, DSM, General Mills, 3 M, Synthos, Continental

2020 Albertina otwiera biuro w Skandynawii (Albertina Nordic)

2018-2020 Wzrasta udział eksportu maszyn do wysoko rozwiniętych technologicznie krajów (Niemcy, USA)

2016-2020 Albertina pracuje przy rozwojowych projektach wspieranych przez Unię Europejską, na przykład przy projektowaniu maszyn do rozlewu produktów spożywczych (wykonanie Ultraclean), maszyn do rozlewu kwasów i substancji o silnym działaniu korozyjnym albo urządzeń do pracy w środowiskach zagrożonych wybuchem

2020 Zostały zawarte nowe porozumienia licencyjne z firmą Etipack Spa na produkcję i dystrybucję systemów etykietujących

2019 a 2020 Doszło do znacznego wzmocnienia wydziału manipulatorów (handling), a manipulatory zostały dostarczone ponadnarodowym firmom Lactalis, Heineken, Wrigley, Continental, Trelleborg i innym

2020 Firma Albertina mocno uczestniczyła i nadal uczestniczy w dostawach linii do rozlewu i dezynfekcji w ramach programu EU Anticovid

2021 Na całkowitą liczbę 80 pracowników przypada 12 konstruktorów, 6 konstruktorów w branży elektrycznej i 6 serwisantów

2021 Firma eksportuje aktywnie za pomocą własnych biur i za pośrednictwem przedstawicielstw handlowych do 30 krajów świata, obrót grupy wyniósł w roku 2020 ponad 11 milionów EUR

© 2016 - 2022 Albertina