Systemy kontrolne

Ze względu na rosnące wymagania dotyczące niezawodności, bezpieczeństwa i jakości wykonywanej produkcji, do linii są włączane kompleksowe systemy kontrolne. Kontrolowane są zarówno poszczególne funkcje linii takie jak dokładność dozowania z wykorzystaniem wag kontrolnych, obecność zakrętek na opakowaniach i jakość zamknięcia opakowań, jak i obecność i poprawna aplikacja etykiet. Oprócz tego za pomocą detektorów metali kontrolowana jest obecność cząsteczek metalicznych wewnątrz opakowania. Wadliwy wyrób albo wyroby zawierające cząsteczki obce są następnie usuwane z linii. System wskazuje, dlaczego dany wyrób został usunięty.

© 2016 - 2022 Albertina