Automatyczne rotacyjne maszyny do zamykania

Jednogłowicowe Capline ROT 1

Rotacyjne maszyny do zamykania są przeznaczone do zamykania różnych typów opakowań zamknięciami nakręcanymi, wbijanymi i typu twist-off.

Rotacyjne maszyny są przeznaczone przede wszystkim do zamykania opakowań o mniejszych wymiarach i do zamykania opakowań za pomocą zamknięć stwarzających problemy (na przykład zamknięcia z niskim gwintem). Opakowania są podawane z przenośnika do krokowego stołu rotacyjnego i przesuwane pod stację zamykającą, gdzie zakrętka jest podawana za pomocą mechanizmu „Pick and Place” do głowicy zamykającej i opakowanie zostaje zamknięte.

Maksymalna wydajność maszyny jednogłowicowej wynosi 2600 butelek/godzinę. 

Wielogłowicowe Capline ROT MULTIHEAD

Wielogłowicowe maszyny rotacyjne o działaniu ciągłym są przeznaczone do zamykania butelek z większą wydajnością. Maszyny trójgłowicowe są dostarczane o wydajności 4000 butelek na godzinę, czterogłowicowe do 6000 butelek na godzinę.

Po rozprowadzeniu butelek ślimakiem wejściowym butelki są przekazywane do gwiazdy wejściowej i wprowadzane do karuzeli centralnej, gdzie w czasie ruchu butelki są zamykane. Głowice zamykające poruszają się razem z zamykanymi butelkami.

Po zamknięciu butelka jest usuwana za pomocą gwiazdy wyjściowej na przenośnik odbiorczy.

Automatyczne rotacyjne maszyny do zamykania
Automatyczne rotacyjne maszyny do zamykania
Automatyczne rotacyjne maszyny do zamykania
Automatyczne rotacyjne maszyny do zamykania
Automatyczne rotacyjne maszyny do zamykania
Automatyczne rotacyjne maszyny do zamykania
Automatyczne rotacyjne maszyny do zamykania
Automatyczne rotacyjne maszyny do zamykania
Automatyczne rotacyjne maszyny do zamykania
Automatyczne rotacyjne maszyny do zamykania
Automatyczne rotacyjne maszyny do zamykania
Automatyczne rotacyjne maszyny do zamykania
Automatyczne rotacyjne maszyny do zamykania
Automatyczne rotacyjne maszyny do zamykania
Automatyczne rotacyjne maszyny do zamykania
© 2016 - 2022 Albertina