Automatyczna liniowa maszyny do zamykania

CAPLINE CN 1 - Maszyny do zamykania z głowicą stacjonarną

jest podstawową wersją automatycznej, jednogłowicowej maszyny do zamykania. Butelki i kanistry są zatrzymywane pod głowicą zamykającą za pomocą bocznych taśm. Zakrętki są orientowane za pomocą taśmowego zabieraka albo rotacyjnego orientatora i transportowane za pomocą trasy transportowej do urządzenia „Pick and Place”, które podaje zakrętkę do głowicy zamykającej. Głowica zamykająca zakłada i dokręca zakrętkę z wymaganym momentem. Wydajność maszyny wynosi 1500 butelek na godzinę. 

CAPLINE Dynamic - Maszyny do zamykania z głowicą ruchomą

Opakowania (butelki i kanistry) nie są zatrzymywane pod głowicą zamykającą, ale głowica zamykająca porusza się podczas zamykania razem z opakowaniem. W ten sposób jest eliminowana możliwość wytryśnięcia produktu, co ma znaczenie przede wszystkim przy większych wydajnościach. Ruchy głowicy w osiach x i y są realizowane za pomocą serwonapędów. Głowica dokręcająca również jest napędzana serwonapędem. Wydajność maszyny jednogłowicowej wynosi do 3000 opakowań na godzinę.

Automatyczna liniowa maszyny do zamykania
Automatyczna liniowa maszyny do zamykania
Automatyczna liniowa maszyny do zamykania
Automatyczna liniowa maszyny do zamykania
Automatyczna liniowa maszyny do zamykania
Automatyczna liniowa maszyny do zamykania
Automatyczna liniowa maszyny do zamykania
Automatyczna liniowa maszyny do zamykania
Automatyczna liniowa maszyny do zamykania
Automatyczna liniowa maszyny do zamykania
© 2016 - 2022 Albertina