Automaty do ustawiania butelek ANSA i orientatory butelek i zakrętek

  • szeroka skala opakowań, od małych butelek po kanistry
  • szeroki zakres możliwości maszyn pod względem wydajności
  • łatwa przebudowa formatu przy minimum kosztów części wymiennych
  • możliwość wtórnej orientacji opakowań i zakrętek

 

Ansa 800

Maszyny do ustawiania małych butelek są przede wszystkim przeznaczone do użytku w farmacji i kosmetyce. Mogą być także używane do orientacji buteleczek do napełniania E-papierosów, itp. Buteleczki są wsypane do bębna, z którego w położeniu poziomym trafiają na taśmę, gdzie są za pomocą specjalnej, mechanicznej obrotnicy orientowane szyjką w tym samym kierunku. Następnie za pomocą systemu bocznych pasków są ustawiane w położeniu pionowym, a następnie jadą na przenośniku do maszyny do napełniania.

Ansa 1000- 1200

Maszyny do ustawiania kanistrów są używane wszędzie tam, gdzie trzeba automatycznie podawać butelki i kanistry na przenośnik wejściowy linii do napełniania. W większości opakowań szyjka jest umieszczona acentrycznie tak, że za tą maszyną trzeba ustawić system tzw. wtórnej orientacji, za pomocą którego opakowania zostają zorientowane w jednym kierunku i jadą dalej do maszyny do napełniania.

Ansa Viber

Urządzenie wibracyjne do orientacji zakrętek i trasy wibracyjne są przeznaczone przede wszystkim do orientacji i transportu zamknięć do jednostki zamykania w maszynie. Zamknięcia są wsypywane do bębna wibracyjnego, gdzie za pomocą spirali i systemu dysz powietrznych są orientowane i wprowadzane na trasy podawania i dalej transportowane do stacji zamykania opakowań. Urządzenia do orientowania zakrętek i pokrywek są produkowane w 3 wielkościach o średnicy 600, 400 i 250 mm.

Automaty do ustawiania butelek ANSA i orientatory butelek i zakrętek
Automaty do ustawiania butelek ANSA i orientatory butelek i zakrętek
Automaty do ustawiania butelek ANSA i orientatory butelek i zakrętek
Automaty do ustawiania butelek ANSA i orientatory butelek i zakrętek
© 2016 - 2022 Albertina