Automatyzacja linii

Całkowicie zautomatyzowane linie oszczędzają koszt siły roboczej i eliminują potencjalne błędy czynnika ludzkiego. Oprócz tego jednostki sterujące całkowicie zautomatyzowanych linii komunikują się z systemami nadrzędnymi zarządzania przedsiębiorstwem, co umożliwia lepszą kontrolę i nadzór nad procesem produkcyjnym. Automatyzacja linii obejmuje:

  • Automaty do ustawiania butelek ANSA i orientatory butelek i zakrętek
  • Automatyczne pakowaczki do kartonów
  • Zrobotyzowane stanowiska paletyzowania i roboty manipulacyjne
© 2016 - 2022 Albertina