ALBERTINA-MACHINERY.COM (C) 2014

SATURN GPW - AT Váhový plnicí stroj s dopravníkem

Saturn GPW-AT je výkonný váhový plnicí automat s dopravníkem. Tento automat je určen k plnění velkoobjemových nádob (od 5 do 50 l).

 

Kapalina je dávkována pomocí dávkovacího čerpadla. Typ čerpadla je volen podle typu dávkované kapaliny a jejích vlastností (hustota, chemické vlastnosti, apod.) Jsou používána především zubová a oběhová čerpadla.

 

Průběh plnicího procesu je řízen pomocí řídící jednotky. Požadovaná hmotnost je přednastavena na displeji váhové jednotky. Před dosažením požadované hmotnosti se sníží otáčky čerpadla a po jejím dosažení je dávkování ukončeno.

 

Zařízení je vybaveno pneumatickým uzavíráním trysky pro zamezení úkapů a systémem spodního plnění, zamezujícím pěnění plněného produktu.

 

Po naplnění jsou nádoby přesouvány ze stroje na další dopravník. Zastavování kanystrů v přesné pozici a jejich rozřazení před plničkou je realizováno pomocí systému závor.

 

Spouštění odsunového dopravníku je prováděno buďto pomocí tlačítek, nebo je stroj plně ovládán pomocí čidel a pracuje jako součást automatické linky.

Saturn GPW je dodáván ve třech provedeních: standard, plast pro plnění agresivních látek včetně koncentrovaných kyselin a zásad a EX pro plnění hořlavých a výbušných látek.

 

Stroj je vybaven špičkovými komponenty zahrnujícími především německou váhovou jednotku Sartorius a pneumatické prvky Festo a SMC.

 

Stroj je dodáván v jednotryskové a vícetryskové verzi v závislosti na požadavcích na výkon.

 

 

 

Albertina - Filling and weighing machine Saturn GPW AU

SATURN GPW - AT Váhový plnicí stroj s dopravníkem