ALBERTINA-MACHINERY.COM (C) 2014

PLNÍCÍ A UZAVÍRACÍ STROJE

Společnost Albertina je renomovaným dodavatelem lineárních plnicích strojů a uzavíracích zařízení.

 

Plnící a uzavírací stroje firmy Albertina se vyznačují:

-> použitím špičkových elektropneumatických a mechanických komponent 

-> nadstandardní životností danou robustní konstrukcí strojů 

-> vysokou přesností plnění a účinností uzavírání 

-> spolehlivostí a velmi dobrým poměrem kvality a ceny 

-> snadnou obslužností a jednoduchou přestavbou na jiný formát obalu 

univerzálností

 

Plnicí a uzavírací stroje nacházejí uplatnění v potravinářství, kosmetice, chemii a farmacii.

 

Plnicí stroje a linky dodávané firmou Albertina jsou vhodné pro výkony od 500 (poloautomaty) do 12000 naplněných obalů za hodinu (automatické linky).

Apollo P - MODEL

(nárys)

Apollo P - MODEL

(bokorys)

Apollo P - MODEL

(půdorys)