ALBERTINA-MACHINERY.COM (C) 2014

PLNĚNÍ STOLNÍCH OLEJŮ

Přehled zařízení vyráběných firmou Albertina pro plnění stolních olejů. Stroje jsou v provedení pro potravinářský průmysl. Nabízejí velkou přesnost plnění do obalů různých tvarů a objemů.

Albertina - Complete line for edible oil

Kompletní plnící linka na stolní olej

Albertina - Complete filling line for edible oil - 2L bottles

Kompletní plnící linka na stolní olej