ALBERTINA-MACHINERY.COM (C) 2014

PLNĚNÍ ROZPOUŠTĚDEL, ŘEDIDEL A BAREV (EX)

Linky do prostředí s nebezpečím výbuchu

 

Albertina dodává plnicí linky do prostředí s nebezpečím výbuchu. Tyto linky jsou používány na plnění kapalin, past a gelů na bázi alkoholu (například nemrznoucí směsi), acetonu, petroleje, ředidel, barev apod.

 

Linky jsou konstruovány tak, aby splňovaly veškeré požadavky legislativy pro zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu. Veškeré komponenty jako jsou motory, čerpadla, čidla a pneumatické prvky jsou certifikovány .

 

K zařízení je dodávána kompletní dokumentace včetně zakreslení zón a potřebných výpočtů pro jednotlivé typy kapalin na základě jejich bezpečnostních listů.

 

 

Albertina - special filling lines for explosive atmosphere

Speciální plnící linky