ALBERTINA-MACHINERY.COM (C) 2014

PLNĚNÍ BARELŮ A IBC KONTEJNERŮ

Saturn GPW PALLET je váhový plnicí stroj určený k plnění kanystrů, sudů a -IBC kontejnerů stojících na paletě.

 

Stroj sestává z vážícího dopravníku, plnící jednotky s uzavíranou tryskou, která sjíždí ke dnu obalu a dávkovacího čerpadla.

 

Váhová jednotka se vytáruje a poté proběhne plnění, přičemž při dosažení nastavené hmotnosti se vypne čerpadlo a uzavře se tryska.

 

Na dotykovém displeji je možno nastavit parametry jako náběhové a doběhové hrany čerpadla, rychlost plnění a požadovanou hmotnost.

 

Po dokončení plnícího cyklu paleta s naplněnými obaly opustí plnicí prostor a pomocí dopravníkového systému se přesune do další pozice.

 

Albertina - Filling line for containers in holders

4. Plnící linka pro obaly umístěné v pucích

Váhový plnící stroj Saturn Pallet

Albertina - Pallet filler SA