ALBERTINA-MACHINERY.COM (C) 2014

NAŠI ZÁKAZNÍCI

ALBERTINA

Firma Albertina je renomovaným výrobcem plnicích, etiketovacích a uzavíracích strojů. Stroje vyráběné firmou Albertina jsou využívány v potravinářství, kosmetice, chemii a farmacii.

 

Sortiment strojů vyráběných společností Albertina je velmi široký, a to jak z hlediska kapacity, tak z hlediska velikosti obalů.

 

Kromě jednotlivých strojů jsou dodávány kompletní plnicí linky s kapacitou od 1000 do 12000 lahví za hodinu, které zahrnují plnicí a uzavírací stroj, etiketovací stroj, popřípadě zařízení na skupinové balení a samozřejmě dopravní cesty.

 

Firma Albertina je spolehlivým partnerem nejen v oblasti výroby, ale zajišťuje také poradenství, servis a certifikaci, včetně certifikace linek do prostředí s nebezpečím výbuchu a instalační a operační kvalifikace ve farmacii.

Společnost Albertina Trading, spol. s r.o. realizuje projekt Vývoj plnícího a uzavíracího zařízení v provedení Ultraclean, jehož cílem je vyvinutí dokonale čistitelného stroje pomocí technologie CIP (cleaning in place). Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

Společnost Albertina Trading, spol. s r.o. realizuje projekt Produktová a procesní inovace plnící linky velkoobjemových nádob, jehož cílem je uvést novou inovovanou plničku kbelíků na evropské i světové trhy a zahájení opakované výroby těchto zařízení. Vstup projektu tvoří ukončený rozvoj speciální plnící linky, výstupem bude realizace výrobního procesu bez nutnosti kooperace se subdodavateli. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.